Διεθνές κέντρο βιβλίου.
Εκδόσεις προσχολικών βιβλίων.
Καλυψούς 19 Π.Φάληρο.
Τ: 210-9810443
Φ: 210-9881305
email:info@intbook.gr
Δεν μπορείτε να δείτε αυτόν τον ιστότοπο εάν δεν έχετε την τελευταία έκδοση του flash player εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Κατεβάστε την εδώ